arrow_drop_up arrow_drop_down

Het proces van
Film maken en Financiering

De essentie uitgelegd

Het traject van filmproductie is onder te verdelen in een viertal fases

1 - Ontwikkeling en verpakking: 
     Project initiatie, ontwikkeling van story en scripts, aantrekken van talent;

2 - Financiering:

     Aantrekken van financiering om de productie te kunnen aanvangen, maar ook om de vervolg fases te kunnen uitvoeren;

3 - Productie:

     Pre-productie (eerste shootings), principal photography, post productie;

4 - Distributie:

     Bioscopen, home video, video on demand, televisie

De financiering, punt 2, kan op verschillende manieren ingevuld worden:

 • Vanuit nationale en internationale voorverkoop (van rechten);
 • Via belastingvoordelen. In de VS kunnen staten belastingvoordeel toekennen indien de filmopnames plaatsvinden in die staat, omdat de productie een positieve bijdrage levert aan de lokale economie;
 • Middels private investeerders;
 • Met behulp van tijdelijke financiering, ofwel overbruggingsfinanciering!

Overbruggingsfinanciering

Tijdelijke korte termijn financiering is nodig op het moment dat de stap naar productie gemaakt moet worden waarbij de totstandkoming van de gehele project financiering enige tijd duurt, meestal tussen 10 en 20 weken. Om locaties, materialen en acteurs verbonden te kunnen houden is gedurende deze tijd een tijdelijk financiering nodig, de overbrugging.

Waarom is het rendement hoog?

 • Er zijn veel onafhankelijk filmproducers die financiering nodig hebben en
 • Er zijn maar 3 significante spelers die
 • Onderling niet concurreren want
 • De vraag is groter dan het aanbod.

Bovendien is specialistische kennis van deze markt nodig om een productie goed te kunnen beoordelen op waarde en risico’s.

Waarom is het risico veel lager?

Het financieren van filmproducties is normaal gesproken een risicovolle business. Echter door slechts een deel van de productie te financieren en door gebruik te maken van het zorgvuldig samengestelde pakket aan risico reducerende maatregelen en condities, gepaard aan specialistische kennis van films en van de markt, zijn de risicodragende elementen voor een groot deel te elimineren.

Voor het aangaan van een overbruggingsfinanciering gelden bijvoorbeeld de volgende condities:

 • Er moet een toezegging zijn van een grote geldschieter voor de financiering van de hele film;
 • Er moet een advocaat verbonden zijn aan het project voor de afhandeling van de juridische constructie;
 • Er moeten reeds adequate voorverkopen gedaan zijn;
 • Er moet een compleet financieringsplan liggen;
 • Alle benodigde fondsen worden ondergebracht in een afgeschermd account onder toezicht van een onafhankelijke beheerder en worden ter beschikking gesteld aan het project uitsluitend als aan alle condities is voldaan
 • Acteurs en regisseurs zijn verbonden aan het project;
 • Er is een bindende toezegging dat de productie ook daadwerkelijk zal plaatsvinden;
 • De maximale hoogte van de overbrugging wordt vastgesteld op basis van de marktwaarde van de combinatie van scenario, regisseurs en acteurs (het onderpand). Als ondanks alles de hoofd financier zich terugtrekt of de financiering toch niet tot stand kan komen, is de waarde van het onderpand voldoende om de investeerders te kunnen terugbetalen.

De procedures rond het opzetten en uitvoeren van een overbruggingsfinanciering zijn zeer strikt en gebonden aan wet- en regelgeving.

Andere vormen van financiering

Bridge financing uitgevoerd zoals hierboven omschreven is een methode om korte termijn leningen te verstrekken met een gereduceerd risico. De omvang van de leningen zijn meestal beperkt tot een paar honderd duizend of een paar miljoen euro.

Andere financieringsvormen zijn bijvoorbeeld de mezzanine en gap financing. Dit type leningen is doorgaans een stuk groter in omgang en hebben vaak een opbrengst component gebaseerd op het eindresultaat van de film na productie. Met andere woorden, als een film een enorm succes of grote flop wordt heeft dat effect op het rendement van de lening. Dit betekent ook dat het investeringsrisico veel groter is omdat het resultaat afhangt van het succes van de film.

Senior lending is een investeringsstrategie voor grote spelers waarbij nog veel grotere bedragen gemoeid zijn die meestal de gehele filmproductie omvatten. MM Global Movies houdt zich niet bezig met dit soort leningen.

Film CV - NEE, WEG ERMEE !!!

In Nederland vindt je af en toe aanbieders van beleggingen in de film industrie.
Zonder uitzondering maken deze allen gebruik van het zogenaamd Film CV. Dit is een Commanditaire Vennootschap waarbij de investeerders / belegger (stille) vennoten zijm met uitsluitend een financiële inbreng en geen bevoegdheden tot beheer en bedrijfsvoering!

Het risico is beperkt tot het verlies van het ingebrachte kapitaal en de belegger heeft recht op ‘willekeurige afschrijving’ en investeringsaftrek via de belastingaangifte. Daarentegen is de winstdeling wel belast.

De Film CV constructie is vergelijkbaar met Scheeps-CV’s.


Belangrijk!

Deze vormen van beleggen richten zich op het eindresultaat van uitsluitend Nederlandse producties.
Slechts weinigen zijn succesvol (lees: winstgevend), ondanks subsidies. De voorgespiegelde winst wordt zelden behaald omdat de gefinancierde partijen de winsten bijna volledig afromen als ‘kosten’.

Het Film CV wordt fiscaal gezien als een ‘one-time-trick’ en wordt aan banden gelegd door de Nederlandse fiscus.

De Autoriteit Financiele Market (de AFM) raadt beleggen in Film CV's ten stelligste af!


MM GLOGAL MOVIES maakt GEEN gebruik van de Film CV constructie !!!