arrow_drop_up arrow_drop_down

Succesvol beleggen,

ook in tijden van economische crisis

De essentie, waar je op moet letten

Succesvol beleggen, zelfs in tijden van economische terugval.


1. De economische situatie vergeleken met vóór 2008

Met de neergang van de wereld economie sinds 2008 als gevolg van de banken crisis heeft het fenomeen ‘bank’, en met name ‘spaarbank’, als beleggingsinstituut ingeboet aan vertrouwen en populariteit. Spaarrentes gecombineerd met de huidige inflatie leveren geen of zelfs een negatief resultaat. Erger nog: Banken beginnen zelfs een vergoeding te vragen voor het beheren van spaargelden. Beleggers zoeken daarom naar andere beleggingsvormen om hun kapitaal te laten renderen. Veiligheid en voorspelbaarheid zijn daarbij een groot goed. Liefst zo min mogelijk risico maar wel een hoog rendement.

Op de beurzen gaan wereldwijd miljarden om in aandelen en aanverwante producten. En hoewel de S&P500 de afgelopen tijd gestegen is met gemiddeld 10% per jaar, is dat niet voor iedere belegger een passende strategie omdat er ook onzekerheden zijn en af en toe flinke incidenten. Iedereen herinnert zich hoe de beurzen in 2008 plotseling daalden als gevolg van de Amerikaans schulden crisis. Zelfs beursmagnaat Warren Buffet heeft daarbij miljoenen verloren. En begin 2016, toen de beurs min of meer terug was op het niveau van 2008 was er wederom een kortstondige terugval, waarbij de AEX tot onder de 400 punten zakte. Begin 2018 staan de beurzen weer op een hoog niveau maar rijst de vraag hoe lang dat nog duurt en of er weer een crisis aankomt.


Hoe gaan succesvolle beleggers hiermee om?

De sleutel tot succesvol beleggen is risicobeheersing en risicospreiding. Door diversificatie kan gerealiseerd worden dat verliezen in één bepaalde sector slechts beperkt doorwerken in het totale beleggingsresultaat. De essentie hierbij is de beleggingen te spreiden over verschillende niet gecorreleerde sectoren, ieder met andere risico/rendementsverhoudingen. Een beleggingsportefeuille kan bijvoorbeeld bestaan uit een deel beurs gerelateerde producten met daarbinnen een verdere spreiding over de diverse soorten producten (bijv. aandelen, opties, obligaties, valuta) en een deel alternatieve beleggingen zoals vastgoed, edelmetalen, grondstoffen etc. Een plotselinge daling van de olieprijs als gevolg van de wereldpolitiek heeft doorgaans geen effect op de vastgoedmarkt en kan zelfs leiden tot een stijging van de goudprijs. Het effect op het beleggingsresultaat is daardoor beperkt. De onderstaande grafieken laten dit zien:

Ontwikkeling-van-de-goudprijs

Is dit voor iedereen weggelegd?

Iedere belegger heeft de keuze tussen ‘zelf doen’ of ‘laten doen’ cq ‘aan experts overlaten’, want ieder beleggingsproduct vergt kennis en educatie en niet iedereen heeft die kennis en ervaring of de tijd deze op te doen. Het kan interessanter zijn mee te liften op het resultaat dat experts weten te behalen en zonder veel eigen inspanningen kapitaal groei te realiseren. Dat scheelt stress en geeft tijd en ruimte om andere dingen te doen.

In de wereld van beleggingen is er altijd een mate van economische onzekerheid en moeten doorlopend keuzes gemaakt worden. Maar hoe komt het dan dat sommige mensen enorm veel geld verdienen ongeacht de economische situatie? Is er soms iets dat zij weten dat anderen niet weten? Het antwoord is ‘JA’, er zijn alternatieve beleggingsvormen die minder bekend zijn en zich afspelen in niche markten.


2. Alternatieve beleggingsmogelijkheden

Alternatieve beleggingen zijn beleggingsproducten waarvan het rendement niet op één op één samenhangt met de koersontwikkeling van de traditionele gangbare beleggingen in de aandelen en obligatie markten. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om de wat bekendere beleggingen in grondstoffen, onroerend goed, landbouwgrond, private equity-fondsen, hedge-funds, infrastructuur fondsen of derivaten constructies. Maar er zijn ook minder bekende vormen die te vinden zijn in doorgaans gesloten en minder toegankelijke niches, alleen toegankelijk zijn voor insiders.

MM Global Movies heeft samen met haar Amerikaanse business partner zo’n alternatieve belegging ontwikkelt die vrijwel volledig onafhankelijk is van mondiale economische bewegingen, genaamd

‘Asset Backed Entertainment Financing’: Tijdelijke financiering aan Amerikaans en Engelse film producties.

Dit is een niche markt met zeer beperkte toegankelijkheid die zich de afgelopen jaren heeft bewezen. Interessant detail hierbij is dat de film industrie sterk groeiende is en nauwelijks conjunctuur gevoelig blijkt te zijn. Bij een dalende economie gaan juist meer mensen naar de bioscoop.

Over het algemeen wordt beleggen in films gezien als riskant, hetgeen correct is indien de opbrengsten afhankelijk zijn van het eindresultaat, ofwel hoe goed een film het doet in de bioscopen:

Filmfinanciering-de-klassieke-manier

Met name in kleinere markten zoals bijvoorbeeld Nederland zijn er maar weinig producties echt succesvol en is beleggen in films dus risicovol. De Film CV constructie die soms nog wordt aangeboden wordt door de autoriteiten ontraden. De opbrengsten zijn altijd afhankelijk van het succes van de film en zijn deels afhankelijk van de fiscale positie van de belegger. Bovendien zijn een deel van deze fiscale voordeel slechts eenmalig.


Met ‘Asset Backed Entertainment Financing’ wordt uitsluitend de begin fase van de film ontwikkeling gefinancierd, en is dit dus juist ontkoppeld van het eindresultaat. De risico’s worden sterk gereduceerd dankzij garantie constructies die voor ieder project worden opgezet met behulp van specialisten. Het track record laat zien dat hoge rendementen eerder regel zijn dan uitzondering:

Filmfinanciering-de-moderne-methode

Asset Backed Entertainment Financing biedt nog een ander significant en uniek voordeel: als gevolg van de doorgaans korte financieringstrajecten, variërend van 2 weken tot een aantal maanden, kan deze manier van beleggen ingezet worden als korte termijn beleggings- of cash management strategie. De beleggingsresultaten zijn vergelijkbaar met vastgoed, echter zonder de bijkomende werkzaamheden en bovendien zit het belegde kapitaal niet voor langere tijd vast.


Hoe je kunt beleggen met MM Global Movies leggen we uit in de brochure